Δενδροδιάγραμμα περιεχομένων

open all | close all

2 Ιουν 2009

Εξήγηση της "Προσευχής της όλης ενάρξεως", ήτοι του μαθήματος "Δι' ευχών των αγίων..."

Στο άρθρο αυτό δημοσιεύεται η εξήγηση του μαθήματος "Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών...", το οποίο συναντούμε συχνότατα στις αρχές των χφφ Παπαδικών ή γενικά μετά από Προθεωρίες, και το οποίο κατείχε ρόλο εκγυμνάσματος του Στιχηραρίου, όπως ακριβώς και οι νουθεσίες του Χρυσάφου που ήδη δημοσιεύσαμε.

Ο τίτλος με τον οποίον συναντούμε το ανωτέρω μάθημα είναι συνήθως "Προσευχή της όλης ενάρξεως", και αποτελεί σύντομη στιχηραρική εκδοχή του "Δι' ευχών". Στις Παπαδικές συναντούμε και άλλο "Δι' ευχών" επιγραφόμενο "Θεσσαλονικαίον", και το οποίο είναι πολύ εκτενέστερο από την εκδοχή που αναρτούμε εδώ.


Το κείμενο της εξηγήσεως έχει ως εξής:


Στο σημείο αυτό επαναλαμβάνω για τους φιλόμουσους αναγνώστες τα όσα είχα γράψει στην εξήγηση της "νουθεσίας":

"Επειδή το κείμενο είναι μετρίας αναλύσεως λόγω περιορισμών του ιστοχώρου, οι φίλοι αναγνώστες που θα επιθυμούσαν να έχουν το κείμενο στην κανονική του μορφή σε αρχείο pdf μπορούν να το αιτηθούν στην διεύθυνση nmnovice00@yahoo.gr για να τους το αποστείλω σε συνημμένο αρχείο.
Μπορούν όλοι να χρησιμοποιήσουν το κείμενο της εξηγήσεως υπό τις εξής προϋποθέσεις, τις οποίες παρακαλώ ευγενικά τους αναγνώστες να λάβουν υπ' όψιν, απλά ως ελάχιστο σεβασμό στον κόπο που καταβλήθηκε και όχι στο πρόσωπο που τον κατέβαλε:

α. Για οποιαδήποτε δημοσίευση η παρεμφερή χρήση, παρακαλώ την αγάπη σας για απλή ενημέρωση μέσω e-mail,

β. Αν το κείμενο χρησιμοποιηθεί σε έκδοση ή απλά ως μουσικό κείμενο για ψάλσιμο, παρακαλώ να αναγράφεται τον όνομα του πονήσαντος, όχι τόσο για την κατοχύρωση του κειμένου (αν επιθυμούσα κατοχύρωση ή άλλα ωφέλη είναι προφανές ότι θα προέβαινα σε έντυπη έκδοση), όσο για την ανάληψη ευθύνης για τις τυχούσες ελλείψεις, και

γ. Οσάκις ψάλλονται τα ανωτέρω ιδιωτικώς, επ' Εκκλησίαις, εν ευθυμία τραπέζης, ή αλλαχού, παρακαλώ θερμά τους αδελφούς ιεροψάλτες να μνημονεύουν τον πονήσαντα και να λένε ένα "Κύριε ελέησον" για αυτόν.

Υ/Γ Μόλις σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου 2009, συνειδητοποίησα ότι υπάρχει εξήγηση του εν λόγω μαθήματος από τον Ιωάσαφ Διονυσιάτη και η οποία έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από την χορωδία "Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης" σε διάφορες εκδηλώσεις της. Το πληροφορήθηκα από το forum "Ψαλτολόγιον" και συγκεκριμένα από την διαδικτυακή θέση http://analogion.com/forum/showthread.php?t=3424&highlight=%E5%F5%F7%FE%ED και δηλώνω ευγνώμων προς το forum για την πληροφορία και την πρόσβαση στην εξήγηση αυτή. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω εν απλότητι τους φίλους αναγνώστες ότι:

α. Κατά την εξήγηση του συγκεκριμένου μαθήματος δεν εγνώριζα τίποτα για ύπαρξη άλλης εξηγήσεως.

β. Δοκίμασα μεγάλη χαρά με την μελέτη της εξηγήσεως του Ιωάσαφ, διότι συγκρίνοντάς την με την δική μου διεπίστωσα απόλυτη ταύτιση. Ήταν μια αναπάντεχη εκ των υστέρων επιβράβευση του κόπου που κατεβλήθη, και που, τουλάχιστον σε εμένα, δείχνει ότι η προσπάθεια αυτή αξίζει να συνεχιστεί.

Και πάλι, οφείλω πολλές ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη στο "Ψαλτολόγιον" για την αναπάντεχη αυτή χαρά!!!

2 σχόλια:

koupepe είπε...

Πολύ καλή προσπάθεια.

Στο κείμενο πάτερ εκεί ακριβώς που βάζετε την διαρκή ύφεση, νομίζω προσωπικά ότι πρέπει να γίνουν δύο αντί τριών οι απλές και μετά να ακολουθήσει ολίγον με κεντήματα από κάτω ώστε να ακουστεί η χαρακτηριστική θέση με τον ζω΄ σε ύφεση ΚΑΙ στην ανάβαση του μέλους.

Στις εξηγήσεις των παλαιών μαθημάτων σε παρόμοια θέση συνηθίζεται να γράφεται έτσι ώστε να δίνεται το χαρακτηριστικό άκουσμα του ήχου.

Σας ευχαριστώ,
"Αγιορείτης εν Θεσσαλονίκη".

π. Νικoλαος Μεζης είπε...

Σας ευχαριστώ για την επισήμανση.

Η μόνιμη ύφεση στο Ζω δεν έχει θέση, πράγματι, σε αυτή την εξήγηση. Την έβαλα παρασυρόμενος από άλλη εξήγηση της ιδίας θέσεως, στην οποία ο Ζω εν υφέσει τονίζεται περισσότερο.

Απεφάσισα να αφαιρέσω την ύφεση. Για αντίστοιχη εξήγηση της θέσεως αυτής χωρίς τα συνεχή αναβάσματα με ολίγον-κεντήματα-ψηφιστόν με μόνο δίφωνη ανάβαση δείτε Δοξαστάριον Ιακώβου, εκδ. ΤΕΡΤΙΟΣ, τόμος Α', σελ. 43 στην τελευταία σειρά που αφορά στο Δοξαστικό Λιτής "Μήτερ Οσία" της Αγίας Ματρώνης. Στην παλαιά γραφή οι δύο αυτές εξηγήσεις αφορούν στην ίδια ακριβώς θέση και είναι στην ευχέρεια του εξηγητού να επιλέξει κάθε φορά ποιά θα χρησιμοποιήσει.

Και πάλι σας ευχαριστώ για την εύστοχη παρατήρηση.