Δενδροδιάγραμμα περιεχομένων

open all | close all

21 Μαρ 2013

Απορίες: περί σύντομης εξηγήσεως 1η

Γιατί σε όλα τα αρχαία στιχηράρια (αλλά και στα νεώτερα) τα Θεοτοκία και τα καθίσματα των αντιφώνων της ακολουθίας των Παθών δεν είναι τονισμένα, ενώ όλα τα πέριξ στιχηραρικά ιδιόμελα είναι; Μοναδική εξαίρεση που βρήκα σε παλαιό στιχηράριο (του 14ου αι.) είναι ο πρώτος μακαρισμός ("Διά ξύλου ο Αδάμ") που βρήκα τονισμένο σε μέλος ειρμολογικό της εποχής (Κουκουζέλειο) και το παραθέτω εδώ:

Στο ίδιο Στιχηράριο υπάρχουν και τονισμένοι οι Ειρμοί και ορισμένα τροπάρια του κανόνος "Προς σε ορθρίζω", σε μέλος ωσαύτως ειρμολογικό της εποχής.
 
Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι σε Παπαδικές του 14ου-15ου αι. τα μέλη που έχουν ειρμολογικό μέλος (απολυτίκια, καθίσματα, μεγαλυνάρια της θ' ωδής, τριαδικά τροπάρια κ.λπ.) πολλές φορές δεν γράφονται ολόκληρα, αλλά παρατίθεται η αρχή τους μόνο. Κάτι τέτοιο όμως δεν το έχω δεν να συμβαίνει σε στιχηραρικό μέλος, έστω και πολύ γνωστό (π.χ. προσόμοιο).

Μήπως όλα αυτά τα στοιχεία ενισχύουν τον διαχωρισμό του μέλους του Στιχηραρίου από το μέλος του Ειρμολογίο στο Βυζάντιο;


Δεν υπάρχουν σχόλια: