Δενδροδιάγραμμα περιεχομένων

open all | close all

22 Μαρ 2013

Απορίες: περί σύντομης εξηγήσεως 2η

Γιατί το αναστάσιμο στιχηρό "Τριήμερος ανέστης Χριστέ" ενώ ήταν αρχικά μελισμένο σε νενανώ (μέχρι περίπου τον 15ο αι.) με δομή αυστηρά στιχηραρική στη συνέχεια έλαβε κανονική ειρμολογική δομή μέσου β' ήχου; Μια λογική και γρήγορη απάντηση θα μπορούσε να είναι ότι ο ύμνος αυτός είναι πρόλογος προσομοίων. Ναι, αλλά άν η εξήγηση στιχηρών και ειρμών είναι ίδια γιατί να πρέπει από τις αρχές του 16ου αι. να αλλάξει δομή; Σημειώνω ότι η πρώτη εκδοχή του μέλους που συναντώ σε μέσο β' είναι αυτή του Ακακίου Χελκεόπουλου (αρχές 16ου αι.). Δεν αποκλείω να υπάρχουν όμως και λίγο προγενέστερες καταγραφές του με αυτόν τον τρόπο εντός του 15ου αι. και μάλλον προς τα τέλη. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: